en
Nyitó Rólunk Oktatás, képzések Szolgáltatásaink Regisztráció Események Letöltések Webshop Kapcsolat

Képviselet

A Magyar Nemzeti Drón Szövetség a szakmát érintő bármely téren felmerülő kérdésben, a tagjai érdekeinek érvényre juttatása érdekében szervezi a tagjainak összehangolt munkáját, kezdeményezi és koordinálja az egységes szakmai fellépést.

A Drón-ok kereskedelmét, szervizelését, újrahasznosítását, üzemeltetését, felhasználási területeit és fejlesztését érintő országos döntések ill. szabályozók tervezeteivel kapcsolatban a társadalmi szervezetek és az állami – kormányzati szervek előtt, tagjai összehangolt véleménye szerint foglal állást.

A vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését figyelemmel kíséri, az illetékes szerveknél kezdeményezi a tagjainak működését nehezítő szabályozók felülvizsgálatát és módosítását. 

Szakmai tapasztalatokra építve elősegíti a Drón-pilóta képzést és az oktatási feladatok megszervezésében közreműködik, elősegíti a felelős Drón repülési szabályok és módszerek terjesztését valamint betartását. Különös figyelemmel a személyi jogok és privacy betartására, a személyi és/vagy vagyoni károkozás elkerülésére, a légtérhasználat előírásaira vonatkozó szabályzókat figyelembe véve kidolgozza és folyamatosan karbantartja tagjai részére a szakmai-etikai normáit. 

Az általánosan elfogadott normákkal nem kompatibilis magatartással szemben fellép és ügyel azok betartására. Szükség esetén, más szakmai etikai bizottságokkal együttesen tevékenykedik. Elősegíti az együttműködést tagjai, valamint egyéb vállalkozók között, különösen a Drón használattal és vagy a Drón-os szolgáltatásokkal összefüggésben. 

A tagok érdekeinek érvényesülése érdekében az indokolt területeken informatív, egyeztető és döntés-előkészítő kapcsolatot tart fenn.