en
Nyitó Rólunk Oktatás, képzések Szolgáltatásaink Regisztráció Események Letöltések Webshop Kapcsolat

Eseti légtér igénylésével kapcsolatos információk

Mikor kell eseti légteret igényelni? Az eseti légtér kijelölése iránti kérelem benyújtása.
Hogyan fizethető be az illeték? Mire érdemes figyelni az eseti légtér kijelölése iránti kérelem kitöltésekor?Mit jelent az ,,eseti légtér aktiválása”? Mit jelent az ,,eseti légtér lemondása”? Milyen egyéb dokumentumokra lehet szükség az eseti légtér kijelöléséhez?
Mikor utasíthatják el az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet? Fellebbezhetek az eseti légtér kijelölésének elutasítása ellen? Milyen költségek merülhetnek fel az eseti légtér igénylésekor? Milyen engedélyekre lehet még szükség? Az eseti légtéren kívül mi szükséges még a pilóta nélküli légijárművek szabályos működtetéséhez?

Mikor kell eseti légteret igényelni?

Az eseti légtér kijelölésének szükségességéről a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I.16.) Korm. rendelet 1. § (3a) bekezdése rendelkezik. A Korm. rendelet értelmében eseti légtér kijelölése szükséges a pilóta nélküli légijárművel vagy állami pilóta nélküli légijárművel végrehajtott repülésekhez. Eseti légteret nem csak a pilóta nélküli repülésekhez kell igényelni, hanem a légiközlekedés biztonságának fenntartása érdekében abban az esetben is, ha a tevékenység veszélyt jelent a légiközlekedés biztonságára (pl. rakéták, lövedékek kilövése esetén), továbbá légi bemutatókhoz, versenyekhez, rendezvényekhez, valamint akkor, ha a repülés nem hajtható végre a a légiforgalmi légtérre meghatározott repülési szabályok szerint.

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelem benyújtása

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet legalább 30 nappal a tervezett igénybevételt megelőzően kell benyújtani a katonai légiközlekedési hatóság (Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály) részére, amelyet postai (1885 Budapest, Pf.: 25.) vagy elektronikus úton (klh@hm.gov.hu) lehet megtenni. 

Tipp: Elektronikus beküldés esetén az üzenetről kérjünk kézbesítési és olvasási visszaigazolást.

Hogyan fizethető be az illeték?

Az általános tételű eljárási illeték magánszemély és gazdasági társaság esetén is 3.000 Ft, amelynek befizetése történhet:

 • illetékbélyeggel, amelyet a kitöltött kérelemre kell felragasztani, vagy
 • átutalással, amelyet a HM VGH HM Igazgatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára kell befizetni, az átutalási bizonylat másolatát vagy azt átutalásról szóló dokumentumot csatolni kell a kérelemhez.

Az átutalás során kitöltendő rovatok:

 • számla tulajdonos neve: Magyar Államkincstár
 • számlaszám: 10023002-01780499-00000000
 • közlemény rovat: “Eseti légtér igénylésének illetéke.” szöveget kell feltüntetni, továbbá az eseti légteret igénylő ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét (a kérelemmel megegyezően), és az igényelt eseti légtér kezdőnapjának dátumát.

Az IBAN számlaszám: HU 58 1002 3002 0178 0499 0000 0000, a Magyar Nemzeti Bank SWIFT kódja: MANEHUHB

Tipp: Ha a teljes szöveg nem fér ki a közlemény rovatba, akkor a kérelmező nevét és az eseti légtér kezdődátumát tüntessük fel.

Tipp: Az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet legkorábban a tervezett igénybevétel előtt 60 nappal érdemes benyújtani, az ennél későbbi időpontra igényelt eseti légtereket a tapasztalatok szerint a hatóság elutasítja.

Mire érdemes figyelni az eseti légtér kijelölése iránti kérelem kitöltésekor?

A koordináták megadása:

Az eseti légtér koordinátáit fok, fokperc és fokmásodperc formátumban kell megadni és azok nem tartalmazhatnak tizedesjegyet. A légtér oldalhatárainak megadásakor figyeljünk arra, hogy folytonosan kövessék egymást az alakzat sarokpontjai. A képen látható, hogy ugyanazokkal a koordinátákkal megadott területet más útvonalon bejárva egészen más alakzat rajzolódik ki. 

Érdemes tehát leellenőrizni, hogy az általunk megadott sorrend valóban a kívánt légtérrészt jelöli-e. Ha nem növeli meg jelentősen a terület méretét, célszerű inkább kör alapterületet megadni, annak középpontjával és sugarával. Az alakzat egyszerűségének érdekében érdemes egy adott ponttól számított sugárban vagy néhány sarokponttal megadni az oldalhatárokat. Az eseti légtér oldalhatára legfeljebb 10 pontból álló sokszögként adható meg.

Például: 47°04’49″N 018°45’56″E koordinátától számított 100 méter sugarú kör vagy  47°13’46″N  21°11’39″E; 47°13’12″N  21°12’53″E; 46°59’44″N  21° 4’36″E; 47° 2’50″N  20°58’14″E

Tipp: Az egyszerűség kedvéért megadhatjuk a koordinátákat a fok, fokperc és fokmásodperc jelek kiírása nélkül: 470449N 0184556E

Az eseti légtér igénybevételének dátuma, a kezdés és befejezés időpontja:

Az eseti légtér igénybevételének kezdő dátuma a beadást követő 30. naptól kezdődhet. Az eseti légteret a tevékenység időtartamára, de legfeljebb 30 napra lehet igényelni.

A kérelmen fel kell tüntetni a napokon belüli időtartamot is, amelyet UTC-ben kell megadni. Magyarország az UTC+1 időzónában fekszik, a nyári időszámítás szerint a helyi idő az UTC-től számolva +2 óra, a téli időszámítás szerint +1 óra időeltolódást jelent.

Például: 2017. Július 22. – 2017. Július 23., naponta 06:00 UTC – 12: 00 UTC

Tipp: Az eseti légteret csak arra az időtartamra igényeljék, ameddig a légteret ténylegesen ki is használják. A rugalmas légtérfelhasználás érdekében ne csak időben, hanem térben is akkora légtér kijelölését kérelmezzék, amely a repülés végrehajtásához valóban szükséges. Ez azért is lényeges, mert így nem foglaljuk indokolatlanul a légteret, lehetőséget adunk mások számára is a légtér használatára, valamint az általunk igényelt eseti légtér is nagyobb eséllyel kerül kijelölésre.

Az eseti légtér alsó és felső magassága:

A légtér magasságának határait minden esetben AMSL-ben kérik, vagyis a tengerszint feletti magasságot kell megadni lábban.

Az alsó határ a pilóta nélküli légijárművek esetében jellemzően a földfelszín, tehát használhatjuk a ,,GND” kifejezést.

A felső határt úgy kapjuk meg, ha a terepszinthez hozzá adjuk a repülési magasságot, majd a kettő összegét átváltjuk a lábban mért tengerszint feletti magasságra. A pilóta nélküli légijárművek esetében az eseti légtér felső határának nem kell 500′-ra végződni, azonban azt ne felejtsük el, hogy az ellenőrzött légtérben a légtér alsó és felső határától 500′ elkülönítést kell tartani. Tehát Budapest CTR területén a GND-1500′ AMSL-re kijelölt eseti légtérben a légijárművek legfeljebb 1000′ AMSL-ig emelkedhetnek. A pilóta nélküli légijárművek működtetése céljából igényelt eseti légtér esetében 1500 láb AMSL magasságtól lefelé az eseti légtér felső határa 100 láb (30 m) többszöröseként megadott AMSL magassággal is kijelölhető.

Például: Ha az eseti légtérben a terepszint 120 méter, a repülési magasság legfeljebb 50 méter, akkor a légtér felső határa kiszámítható: (120+50)*3,28=557,6 láb. 100 lábra kell kerekíteni, tehát a légtér alsó és felső határa a következőképpen alakul: GND-600′ AMSL

A kérelmet érdemes elektronikusan kitölteni a jól láthatóság és áttekinthetőség érdekében.

Tipp: Az eseti légtér felső határának megállapításakor ellenőrizzük le, hogy az eseti légtér felső határa magasabban legyen, mint földfelszín.

A légtérigénylés indoka:

A kérelemben értelemszerűen azt a tevékenységet kell megjelölni, amelyet az eseti légtérben végrehajtunk.

Például: Pilóta nélküli légijármű működtetése

A légtérben a légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat:

A légiforgalom szervezéséért felelős személy vagy szolgálat felelős az indoklásban megjelölt tevékenység közvetlen végrehajtásáért. A szolgálatot jellemzően az állami célú, leginkább katonai műveletek esetén szoktak megjelölni, a polgári légiközlekedésben egy konkrét személyt szükséges megnevezni.

A légtérigénylő felelős személy:

A légtérigénylő személy feladata a kérelem hiánytalan benyújtása, a légtér aktiválása a Budapest ATS Központnál, az indoklásban szereplő tevékenység szervezése, koordinálása, valamint az eseti légtéren történő átrepüléshez való hozzájárulás. A légtérigénylőnek érdemes azt a személyt kijelölni, aki a repülés során végig a helyszínen tartózkodik.

Tipp: A légtérigénylőnek (vagy ha légiforgalom szervezéséért felelős személyt megbíztak) az eseti légtér kezdő és befejező időpontja között folyamatosan elérhetőnek kell lenni.

Mit jelent az ,,eseti légtér aktiválása”?

A légtérigénylőnek az eseti légteret a repülés tényleges megkezdése előtt legalább 30 perccel aktiválnia kell, tehát fel kell vennie a kapcsolatot a Budapest ATS Központtal (a telefonszám az eseti légtér kijelölését tartalmazó határozatban megtalálható). Az aktiválás során meg kell adni a várható kezdési és befejezési időpontot, valamint a várható repülési magasságot. Ezen kívül azt is jelezni kell, ha 30 percig szünetel a repülés.

Tipp: A többi légijárműtől történő tényleges elkülönítés csak az aktivált eseti légtérben valósul meg. A légtérfelhasználóknak az aktív eseti légteret el kell kerülniük.

Mit jelent az ,,eseti légtér lemondása”?

Ha az eseti légtérben befejeződik a repülés, azt szintén Budapest ATS Központnak kel jelenteni.

Tipp: A feladat elvégzését követően ne felejtsük el lemondani az eseti légteret.

Milyen egyéb dokumentumokra lehet szükség az eseti légtér kijelöléséhez?

Az eseti légtér kijelöléséhez annak elhelyezkedésétől függően az alábbi dokumentumok benyújtására lehet még szükség:

 • biztonsági felmérés
 • repülőtér nyilatkozata a repülőtér biztonságos üzemeltetéséről
 • a légtérben illetékes légiforgalmi szolgáltató véleménye a légiforgalmi szolgáltatás biztonságos elláthatóságáról
 • korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelem

A légiforgalmi szolgáltatói véleménynek és a repülőtéri hozzájárulásnak nincs formanyomtatványa, az eseti légtér kijelöléséhez szükséges nyilatkozatokat az érintettek saját formátumban állítják elő.

Ennek ellenőrzéséhez a légtér kereső programunk tud segítséget nyújtani.

A korlátozott légtérben történő működtetés esetén a korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelem kitöltése és beküldése is szükséges, azonban ezt a kérelmet a légiközlekedési hatóság (ITM) számára kell megküldeni. Ennek ügyintézési határideje 21 nap.

Tipp: Amennyiben szükséges, a légiforgalmi szolgáltatói véleményt, a repülőtéri hozzájárulást és a biztonsági felmérést az eseti légtér kijelölése iránti kérelemmel együtt kell benyújtani a Honvédelmi Minisztérium részére. Ha ezek a dokumentumok nem kerülnek beküldésre, hiánypótlásra kerül sor. A hiánypótlás teljesítéséig eltelt idő az ügyintézési határidőbe nem számít be, ezért érdemes előre beszerezni az említett dokumentumokat.

Mikor utasíthatják el az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet?

A katonai légiközlekedési hatóság nem jelölhet ki térben és időben egymással átlapoló eseti légteret, ezért ha olyan légtérrészbe kérelmezünk eseti légteret, ahová más már korábban benyújtotta a kérelmét, a hatóság az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet el fogja utasítani.

Tipp: A https://terkep.legter.hu/ oldalon feltüntetjük a hozzánk eljuttatott eseti légtér igényléseket, ezért a kérelem benyújtásakor érdemes ellenőrizni, hogy van-e már folyamatban lévő, átlapoló igénylés.

Fellebbezhetek az eseti légtér kijelölésének elutasítása ellen?

A kérelem elutasítása ellen nincs fellebbezési lehetőség. A határozat ellen csak jogsértésre történő hivatkozással kezdeményezhető annak felülvizsgálata. 

Milyen költségek merülhetnek fel az eseti légtér igénylésekor? Milyen engedélyekre lehet még szükség?

Az eseti légtér kijelölése iránti kérelem illetéke 3000 Ft, ez a költség minden kérelem benyújtásakor felmerül.

Ha a repülés korlátozott légtérben történik, akkor az eseti légtér illetékén kívül a korlátozott légtér igénybevételéhez szükséges kérelem eljárási díja is felmerül, amelynek illetéke szintén 3000 Ft. A korlátozott légtér igénybevétele iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság részére kell benyújtani.

Az illeték leróható:

 • postai illetékbélyegen, ebben az esetben a kérelmet postai úton kell eljuttatni a légiközlekedési hatóság részére: Innovációs és technológiai Minisztérium Légügyi Hivatal 2220 Vecsés, Lincoln út 1., Quadrum Irodaház, földszint vagy
 • átutalással, az alábbi adatokkal: NFM Eljárási illetékbevételi számla 10032000-01012901 közlemény rovat: korlátozott légtér illeték, az igénybevétel kezdődátuma, adószám vagy adóazonosító jel

Az illeték átutalással történő kiegyenlítésekor a kérelem elektronikus úton is benyújtható a caa@itm.gov.hu e-mail címen.

Ha a repülés környezetvédelmi szempontból korlátozott légtérben történik, akkor az eseti légtér illetékén és a korlátozott légtér illetékén kívül a szakhatósági eljárási díjat is ki kell fizetni, amelynek összege 18.000 Ft. Ezt a díjat környezetvédelmi hatóságnak, tehát a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak kell befizetni. A szakhatósági eljárási díjat átutalással kell kiegyenlíteni.

A környezetvédelmi szempontból korlátozott légteret igénybe vételét a következő esetekben engedélyezik:

  • térképezés céljából történő repülés,
  • mérőkamerás légi fényképezés vagy egyéb, távérzékelési célú repülés,
  • egyéb képrögzítés, felvételkészítés céljából történő repülés,
  • szúnyogirtás, mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés céljából végzett repülés,
  • polgári célú légi felderítés és megfigyelés (például vezetékellenőrzés, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
 • egyéb, közérdekű célból – így különösen a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek hivatalos látogatása céljából – végzett repülés.

A kérelmen fel kell tüntetni az igénybevétel indokának valamelyikét. Az illetékes kormányhivatalok bankszámlaszáma megtalálható a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 4/2015. (III. 31.) FM rendelet 7. mellékletében.

Az eseti légtéren kívül mi szükséges még a pilóta nélküli légijárművek szabályos működtetéséhez?

Az eseti légtéren kívül a pilóta nélküli légijárműnek vagy a pilóta nélküli légijármű vezetőnek érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

A pilóta nélküli légijárművek sport,-valamint magáncéltól eltérő alkalmazása esetén a tevékenységet be kell jelenteni a légiközlekedési hatóság számára. A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal kell eljuttatni a hatóság számára az rpas@itm.gov.hu email-címre. A tevékenység bejelentéséhez csatolni kell az eseti légtér kijelöléséről szóló határozatot. A dokumentum megtalálható a letöltések menüpont alatt. A hatóság a bejelentésről visszaigazolást küld,  a repülés ezt követően kezdhető meg.

A bejelentés díj-, és illetékmentes.

További információk

Akinek további segítségre van szüksége, küldje meg az eseti légtér kijelölése iránti kérelmet a legter@legter.hu email címre és leellenőrizzük, hogy helyesen töltötte-e ki a kérelmet, valamint további kérdés esetén is állunk rendelkezésre.

Tipp: Kérjük, hogy a benyújtott eseti légtér kijelölése iránti kérelmeket küldjék meg részünkre annak érdekében, hogy a folyamatban lévő igényekkel kapcsolatos információt feltüntethessük a https: erkep.legter.hu oldalon. A hozzánk eljuttatott kérelmeket természetesen anonim módon kezeljük, viszont ezzel az eseti légterek egymással való átlapolása miatti elutasítás elkerülhető.

forrás: legter.hu